Huis van Verbondenheid

Privacyverklaring


Huis van Verbondenheid – Gunter De Donder, hierna HvV genoemd,
 
Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van onze service aan u als klant en andere betrokkenen. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door HvV als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te Onze-Lieve-Vrouwstraat 182, 3570 Alken met ondernemingsnummer BE 0536.922.318. 

Het beschermen van persoonsgegevens van Cliënten en andere betrokkenen is niet enkel een wettelijke verplichting, maar hoort bij een degelijke bedrijfsvoering en het behouden van het vertrouwen dat onze cliënten in ons stellen. Daarom doen wij zoveel mogelijk om de bescherming van deze gegevens te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. 


Meer concreet zal HvV de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt HvV de technische en organistatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.


Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 2020-05-24.

 

1. Wie is HvV, en wat doen we?


HvV is een praktijk voor psychotherapie gespecialiseerd in het helpen van mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben. Cliënten kunnen er terecht voor individuele begeleiding, relatietherapie en gezinstherapie. 

In die context komen wij in contact met persoonsgegevens van u als cliënt. HvV is verantwoordelijk voor deze gegevens, en om daar mee om te gaan op een manier die overeen komt met de geldende wettelijke eisen. 

HvV heeft geen DPO (Data Protection Officer) aangesteld.


2. Persoonsgegevens die we verwerken


2.1. Welke persoonsgegevens verwerken we en wat doen we ermee? 


- Voor – en achternaam: We spreken jou gewoon het liefste aan met jouw naam in plaats van een algemene begroeting te gebruiken.  

- Adresgegevens om de factuur op te maken.

- Telefoonnummer: we contacteren je graag telefonisch mocht er last minute iets veranderen in onze planning.

- E-mail adres: onze meeste communicatie verloopt via email. We sturen je op je emailadres bijvoorbeeld alle praktische informatie over je afspraak & ook je factuur bezorgen we je per mail.

- Ip adres en andere technische gegevens : wij kunnen anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


2.2. Hoe lang bewaren we deze gegevens?


• Facturatie en administratie, 

    - 7 jaar

• Nota’s en dossiers van onze clienten

    - tot 10 jaar na de laatste afspraak

• Gegevens verzameld via de website en e-mail

    - tot 6 maand na de ontvangst


2.3.  Waarom verwerken we deze gegevens?


HvV verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen na te komen, zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant verleend zijn door HvV of onze wettelijk verplichte boekhouding te voeren.

 

Voor het aantonen en verlenen van goede hulp is het verder belangrijk dat we dossiers, verslagen en/of en nota’s aanleggen over onze cliënten.
Wij houden aanwezigheidslijsten bij van sessies en afspraken:  

• Op verzoek van Cliënten om hun aanwezigheid te kunnen aantonen. 

• Om te kunnen bijhouden of een veel afspraken afgezegd worden of ‘No shows’ te kunnen documenteren.

• Op de website van HvV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek – en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie enkel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt .


2.4. Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?


Wij geven uw gegevens aan niemand door, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


3. Welke rechten hebt u, en hoe oefent u ze uit?


U heeft het recht om te weten wat wij juist met uw gegevens doen. Daar voorziet de informatie op deze pagina in. U heeft ook het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt. Alle aanvragen tot uitoefening van rechten van de betrokkene kunnen gestuurd worden naar info@huisvanverbondenheid.be.

 

Hieronder vatten we alle relevante rechten nog eens samen.


3.1. De inzage van uw persoonsgegevens


U hebt het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van jou verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen die we jou op papier of digitaal bezorgen.


3.2. Het verbeteren van uw persoonsgegevens, of vragen om beperkte verwerking 


U hebt het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken tot deze juist of volledig zijn.


3.3. Het intrekken van uw toestemming


U hebt het recht om te allen tijde uw gegeven toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen door een mailtje te sturen naar info@huisvanverbondenheid.be.


3.4. Het wissen van uw persoonsgegevens


U hebt het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door een mailtje te sturen naar info@huisvanverbondenheid.be


Let op: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen, maar dit zullen wij duidelijk aangeven.


3.5. Het overdragen van uw persoonsgegevens


U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand. 


3.6.  Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens


Wanneer u vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet op een correcte manier verwerken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerking, zoals verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze professionele relatie.  

Dit kan door een mailtje te sturen naar info@huisvanverbondenheid.be


3.7.  Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit


Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.