Huis van Verbondenheid

Lichaamsgerichte therapie


Onze samenleving heeft een moeilijker relatie met het lichaam. De Westerse mens vereenzelvigt zich eerder met zijn hoofd en zijn denken. Zolang we geen fysieke klachten hebben schenken wij er dan ook meestal weinig aandacht aan. 


Vele mensen hebben dan ook een verkrampte relatie met hun lichaam, kennen hun lichaam niet of keuren het op verschillende manieren af. Nochtans is ons lichaam de zetel van onze ziel, de letterlijke drager van ons, ons verleden, het nu en onze toekomst. Gebeurtenissen en belevingen die je meemaakt, worden in het lichaam opgeslagen en bepalen mede hoe je je voelt. Dit heeft invloed op het goed voelen en vertrouwen in zichzelf en hoe iemand uiting geeft aan zijn persoonlijkheid.  


Het contact met het lichaam maken als therapeutisch middel komt voort uit de idee dat het lichaam en de geest volledig geïntegreerd zijn. De onderliggende idee is dat lichaamsbeweging de innerlijke toestand van de mens weerspiegelt en dat door het lichaam te beluisteren en te bewegen in een therapeutische setting een helingsproces op gang komt. Inwendige conflicten en thema’s komen uit het onbewuste naar het bewustzijn van de cliënt, en komen tot uiting op alle niveaus; fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.


In de individuele, therapeutische setting wordt er naar jouw verhaal geluisterd en is er de mogelijkheid om via het lichaam zich te verbinden en te verdiepen in achterliggende thema's. Het lichaam liegt nooit en geeft vrij wat nodig is om inzicht en verandering mogelijk te maken.


Tijdens de begeleiding kijk ik naar jou als geheel. Je bent niet je emoties, je gedachten, je gedrag, je lichaam.... maar elk van deze aspecten is wel een deel van jou daarom geven we ze in lichaamsgerichte therapie ook allemaal aandacht. Lichaamsgerichte therapie zoekt naar een volledige integratie van lichaam, psyche en geest en brengt harmonie tussen alle niveaus van de mens.