Huis van Verbondenheid

Interactionele Vormgeving


Interactionele vormgeving (I.V.) is een vorm van psychotherapie waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen. Dit alles is nauwkeurig gefundeerd en bestudeerd. I.V. beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van menselijke problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de menselijke ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie.

I.V. is geen statisch geheel, het wordt voortdurend beïnvloed door nieuwe inzichten en wordt gevoed door praktijkervaring. Volgende therapeutische stromingen en methodieken worden geïntegreerd binnen de interactionele vormgeving (I.V.): gesprekstherapie, systeem- en communicatietheorie, cognitieve gedragstherapie, contextuele benadering, cliëntcentered-therapie, gestalt therapie, humanistische benadering, experiëntele benadering, analystische psychologie van Jung, NLP, voice- dialogue, psychosynthese, lichaamsgerichte benadering, ...


Meer info over interactionele vormgeving (I.V.) vind je terug op volgende website: http://www.educatieve-academie.be.Erkenningen


De Educatieve Academie is erkend door:

    ● ABP-BVP, de Belgische Vereniging voor Psychotherapeuten

    ● EAIP (European Association for Integrative Psychotherapy)

    ● EAP (European Association for Psychotherapy) erkend als European Accredited Psychotherapy Training Institute (EAPTI)


Interactionele Vormgeving wordt erkend door volgende beroepsverenigingen:

    ● V.V.T.I.V. (Vlaamse Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving)

    ● V.I.T. (Vereniging voor Integraal Therapeuten)