Huis

Het huis van Verbondenheid is een praktijk voor psychotherapie. Je kan er terecht voor individuele begeleiding, relatietherapie en gezinstherapie. 

Het huis is ook een metafoor voor je belevingswereld en hoe je de buitenwereld tegemoet treedt vanuit je eigen innerlijke beleving en hoe deze twee voortdurend in interactie zijn. 
Een "huis", met zijn vele kamers en verdiepingen, dat staat voor al je eigenschappen, bewust en onbewust, onder- en bovenbewust, die je handelen elk moment van de dag vormgeven.

Verbondenheid” staat dan voor de wijze waarop je met de buitenwereld in interactie gaat. Een wereld die zich in steeds groter wordende omgevingscirkels aan je openbaart; je gezin, familie, school, werkomgeving, je cultuur, het land waarin je geboren bent, onze Aarde en een groter zingevend geheel.

Het “huis van verbondenheid” is de plaats waar ik met jou wil stilstaan op welke wijze jij je diepste zelf en de wereld rondom jou ervaart en tegemoet treedt.

Mobirise
Werken aan onszelf is niet bedoeld om de golven in de oceaan van het leven kwijt te raken, maar om te leren hoe we moeten surfen.
-Ken Wilber-

Voor wie

Soms lijkt het of we vast zitten in ons verhaal, ons denken, ons voelen, de wijze waarop we reageren, onze interacties.

Begeleiding kan dan een oplossing zijn voor eenieder die in zijn leven geconfronteerd wordt met dergelijke situaties, levensgebeurtenissen, levensfasen, waarop men (nog) geen passend antwoord heeft gevonden. Ik denk hier bijvoorbeeld aan:

● Op zoek naar wie ben ik, wat wil ik .. 
● Identiteitsproblemen en zelfbeeld ( motivatie, levensfase,gebrek aan zelfvertrouwen .... )
● Zingeving
● Omgaan met grenzen, zelfafbakening.... 
● Stressgerelateerde en emotionele klachten ( Burn- out, angst , spanning, depressie, onrust ... ) 
● Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen in je leven (overlijden, trauma, misbruik, omgaan met ziekte, rouw, ... )
● Relatieproblemen 
● Gezinsproblemen (opvoedingsvragen, omgaan met een psychisch kwetsbaar familielid, ....)

Mobirise
Wanneer we niet meer in staat zijn een situatie te veranderen,
worden we uitgedaagd onszelf te veranderen.
-Viktor Frankl-

Therapie

Tijdens psychotherapie begeleid en ondersteun ik je om jezelf en je problemen met bijhorende angst en weerstand te exploreren. Samen met je ga ik op zoek naar je innerlijke stroom van beelden, beleving en betekenisgeving. We exploreren je relatie met belangrijke medespelers en hoe je jezelf hier tot expressie brengt en/of zou willen brengen. Waar loop je tegenaan in het leven en wat is nodig voor heling, vruchtbare communicatie en groei te bevorderen?

Je hulpvraag en noden zijn de leidraad voor keuze van welke methodiek(en) ik gebruik in de therapie. Samen met je ga ik In eerste instantie op zoek naar wat je krachten zijn als cliënt en/of die van je gezin. Van hieruit werken we dan samen verder opdat je steviger in je schoenen staat om je eigen proces in goede banen te leiden, afhankelijk van wat je doelstellingen zijn. 

Een belangrijke basis voor psychotherapie is de dialoog, de interactie. We gaan in interactie met elkaar en geven op die manier vorm aan de therapie. Als psychotherapeut in de interactionele vormgeving (I.V.) werk ik niet vanuit één bepaalde therapeutische stroming, maar combineer ik deze in afstemming op jou. 


Mobirise
Als iemand houdt van mij zoals ik ben, zal ik eindelijk naar mezelf durven kijken.
-Bergman-

Samen op weg

Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin ik een beeld probeer te krijgen van je hulpvraag, je verwachtingen en doelstellingen van de herapie. Wanneer blijkt dat ik de aangewezen persoon ben om jou verder te begeleiden starten we de therapie op. Als dit niet het geval is kunnen we zoeken naar een gepaste doorverwijzing.
De basisgedachte is dat jij als cliënt de regie in handen hebt. De frequentie, de duur, het tempo en de aard van de begeleiding wordt dus onderling besproken. Je bent ook steeds vrij om de therapie te beëindigen.

Tijdens de daarop volgende therapeutisch traject bied ik naast veiligheid, vertrouwen, respect en empathie, tijd en ruimte voor je verhaal. Ik kijk met een open blik naar het voor jou bekende en vanzelfsprekende. Als integratief (I.V.) psychotherapeut heb ik verschillende kaders en een ruim scala aan technieken ter beschikking om een vruchtbare samenwerkingsrelatie te creëren en om beweging te brengen op cognitief, gedragsmatig en emotioneel niveau. Elk van ons is een uniek persoon en geen enkele begeleiding is dan ook hetzelfde. 

Indien je hiervoor open staat, bied ik als psychotherapeut in de interactionele vormgeving ook werkvormen aan die buiten het kader van de puur verbale therapie vallen. Meer specifiek lichaamsgerichte therapie, creatieve en imaginaire werkvormen. Ik probeer tevens de kracht van de verbeelding te benutten en ben me bewust van de therapeutische waarde van symbolen, metaforen en visualisaties. Via verschillende methodieken kunnen levensgebeurtenissen worden verwerkt. Het oude kan worden losgelaten en het nieuwe kan worden bekrachtigd. 

Tijdens de afbouwfase zijn je doelstellingen stilaan bereikt. Je bent het nu stilaan gewend om je leven zonder ondersteunig vorm te geven en de therapie wordt geleidelijk afgebouwd.

Indien gewenst wordt er samengewerkt met de begeleidende arts, psychiater of andere hulpverleners.

Mobirise
Je wordt niet verondersteld om het werk af te maken, maar je hebt geen toelating om het op te geven.
-Joods spreekwoord-

Gunter

Ik ben Gunter De Donder, geboren in Dendermonde en nu woonachtig in Alken. Ik ben gehuwd en samen met mijn vrouw zijn we pleegouders van drie pleegdochters. Sinds 2001 werk ik in de zorgsector, aanvankelijk in de Integrale Jeugdhulp en sinds 2013 in het Algemeen Welzijnswerk.

Mijn eigen zoektocht heeft me gebracht tot wat mijn passie is; mijn interesse voor het wezen van de mens in al zijn rijkdom en facetten. De mens in relatie tot zijn omgeving in de ruimste zin van de betekenis: verbondenheid met zichzelf (zijn denken, voelen en willen), zijn familie, zijn gezin, zijn cultuur, onze Aarde en een groter zingevend geheel.

Deze queeste heeft er voor gezorgd dat ik heel wat verschillende opleidingen heb gevolgd: fotokunst, gestalt, orthopedagogie, orthopedagogisch management en momenteel een vierjarig postgraduaat Therapeut in de Interactionele Vormgeving.

Zorgzaamheid en verbondenheid zijn altijd al belangrijke waarden geweest. Graag wil ik dan ook de kennis en de ervaringen die ik tijdens mijn eigen zoektocht heb opgedaan met anderen delen om samen op pad te gaan. 

Ik heet je dan ook graag welkom in het "Huis van Verbondenheid".


Mobirise
Je blik zal enkel helder worden
wanneer je in je hart kijkt...
Wie naar buiten kijkt droomt.
Wie naar binnen kijkt, wordt wakker .
-Carl Gustav Jung-

Praktisch

 • Kostprijs
  -individuele therapie: 50,00 EUR
  -relatie- en gezinstherapie: 65,00 EUR
 • Betalen
  Betalen kan enkel cash, er is geen bancontact aanwezig. 
 • Telefonische bereikbaarheid
  Ik ben elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9 en 19u. Het is echter niet altijd mogelijk je oproep onmiddellijk te beantwoorden. Spreek zeker iets in op de voice-mail. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug. 
 • Afspraken annuleren  
  Indien je, om een of andere reden niet op de afspraak aanwezig kan zijn, wil ik je graag vragen om mij, zoveel als mogelijk op voorhand te verwittigen.
 • Openbaar vervoer
  Het Huis van Verbondenheid is ook bereikbaar met openbaar vervoer. Er is een bushalte vlak voor de deur: Terkoest, O-L-Vrouwstraat.  
 • Parkeren
  Indien er plaats is, kan je op de oprit parkeren. Je parkeert de auto dan rechts op de oprit, zodat de inrit naar de garage en carport vrijblijven.   
 • Beroepsvereniging: VVTIV - Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

"Crito, mijn beste, je inzet is bewonderenswaardig,
althans wanneer hij gericht is 
op het juiste doel.
Zo niet, dan is hij hoe groter
hoe misplaatster."

-Socrates-

Contactgegevens

+32(0)486 83 45 06

Ondernemingsnummer
BE 0536.922.318

Rekeningnummer
BE37 9730 9296 4228